Menu
 
 

:: Home
:: Bookmark ons
:: Adverteren
:: Zoek
:: Opnieuw

 
 
Google
 
 
Audio apparatuur
 
   
   
 
Video apparatuur
 
   
   
 
TVapparatuur
 
 

:: LCD
:: LED TV
:: Plasma
:: Televisie
:: Breedbeeld
:: TV-Video combi
:: Monitor
:: Beamer
:: Projector

----------------------------
CAR AUDIO
---------------------------
:: Radio
:: MP3 speler
:: CD speler
:: DVD Speler
:: CD wisselaar
:: Monitor
:: Baspijpen
:: Booster
:: Subwoofer
:: Tweeter
:: Luidspreker
:: Boxen
:: Cassettedeck

 
   
 
Philips apparatuur
 
   
 
Blaupunkt apparatuur
 
 

:: Versterker
:: Receiver
:: Cd speler
:: Cd wisselaar
:: Cassettedeck
:: Tuner
:: Equalizer
:: HIFI set
:: Mini set
:: Midi set
:: Audio set
:: Surround set

 
 
Bose apparatuur
 
 
B&O apparatuur
 
 
Marantz apparatuur
 
 
Aiwa apparatuur
 
   
 
Benq apparatuur
 
   
   
 
Vincent apparatuur
 
   
 
Aanbevolen links
 
 
 
 
De pagina Opnieuw laden om meer of een andere goedkoop te zien! Klik in het menu linksboven op "Opnieuw".
 
Blaupunkt Surround set
:: Audio :: Versterker :: Receiver :: Cd speler :: Cd wisselaar
:: Cassettedeck :: Tuner :: Equalizer :: HIFI set :: Mini set
:: Midi set :: Audio set :: Surround set :: Platenspeler
:: Boxen :: Luidsprekers
:: Video :: DVD Harddisk Recorder :: DVD Recorder :: DVD Speler
:: DVD Combi :: Video Recorder :: Home Cinema
:: TV :: LCD :: Plasma :: Televisie :: Breedbeeld :: TV-Video combi
:: Monitor :: Beamer :: Projector
:: Car :: Radio :: MP3 speler :: CD speler :: DVD Speler :: CD wisselaar
:: Monitor :: Baspijpen :: Booster :: Subwoofer :: Tweeter
:: Luidspreker :: Boxen :: Cassettedeck
 
 

Surround set

Een Surround set is stereo apparatuur met Surround Sound weergavetechniek die het geluid driedimensionaal tracht weer te geven.

Inhoud
1 Geschiedenis
2 Overzicht
2.1 Kunstkopstereo
2.2 Hafler-luidsprekeropstelling
2.3 SQ
2.4 QS
2.5 CD-4
2.6 Onafhankelijke ontwikkelingen
2.7 Dolby Surround
2.8 HRTF-systemen


Geschiedenis
Het menselijke gehoor is in staat om in zekere mate de richting en afstand van een geluidsbron te bepalen. Vrij snel na de uitvinding van stereogeluid ontstond de behoefte om het geluidsbeeld in totaliteit te reproduceren. Waarschijnlijk de eerste uitvinding op dit gebied was kunstkopstereo. Daarna kwamen experimenten op het gebied van meerkanaalsgeluid. Disney had bijvoorbeeld al in 1940 drie-kanaalsgeluid bij de film Fantasia.

In de jaren zeventig ontstonden de eerste commerciële systemen om stereo uit te breiden naar surround. Die systemen werden quadrafonie of quadrofonie genoemd omdat men daarvoor 4 kanalen gebruikte. Quadrafonie stierf een commerciële dood omdat de toegevoegde waarde aan de muziekbeleving beperkt bleek te zijn. De techniek was bovendien te zwak om een overtuigend ruimtelijk geluid te creëren. In de jaren tachtig begon echter de verhuur en verkoop van speelfilm op videoband te floreren. Dolby ontwikkelde op basis van de techniek van quadrafonie het Dolby Surround systeem om het meerkanaalsgeluid van bioscoopfilms in de huiskamer beschikbaar te maken. Waar in de muziekindustrie het meerkanaalsgeluid weinig toegevoegde waarde had, was dat voor de filmindustrie juist omgekeerd. Surround sound bleek in het bijzonder aan spectaculaire films een dimensie toe te voegen. De kwaliteit van het meerkanaalsgeluid was echter beperkt. De bron bestond uit slechts twee kanalen en door een handige manier van coderen was het mogelijk om schijnbaar meer kanalen weer te geven. Met de ontwikkeling van de DVD ontstond ook de mogelijkheid om daadwerkelijk meer discrete kanalen te gebruiken. Op dit moment is het gebruikelijk om 5 kanalen plus een lage tonenkanaal te registreren. Het resultaat is daardoor veel indrukwekkender. Ondanks dat is de huidige techniek slechts in staat om het geluid in een plat vlak om de luisteraar heen te creëren. Boven en onder zijn theoretisch wel mogelijk (zie Ambisonic) maar niet praktisch inzetbaar.

Surround-soundsystemen beperken zich in essentie tot de volgende technieken:

Matrix-systemen, zoals Dolby-Surround. Dit zijn systemen die gebruikmaken van (meestal) 2 kanalen en daarin door middel van faseverschuivingen richtinginformatie coderen. Het resultaat is matig. De kanaalscheiding beperkt zich tot 3 dB en het is niet mogelijk om geluidsbeelden met natuurlijke faseverschuivingen te coderen. Opnames beperken zich daarom meestal tot pan-potting. Matrix-systemen worden over het algemeen aangeduid met 4-2-4 systemen. Dit betekent dat 4 kanalen worden gecodeerd in 2 kanalen, en weer gedecodeerd in 4 kanalen.
Discrete systemen, zoals Dolby-AC3 en DTS. Dit zijn systemen die gebruikmaken van meerdere aparte kanalen. De resultaten zijn in principe goed omdat een grote kanaalscheiding is gewaarborgd. Live-opnames met natuurlijke faseverschuivingen tussen de kanalen kunnen ook goed worden weergegeven. Discrete systemen worden in het algemeen aangeduid met 4-4-4 of 5-5-5 systemen. Dat wil zeggen het aantal ingangskanalen, opnamekanalen en weergavekanalen is gelijk. Er is geen verlies van kanaalscheiding.
HRTF-systemen, zoals kunsthoofdstereo en Q sound. Dit zijn systemen die pogen het geluidsveld op het gehoorkanaal te reconstrueren zoals dat was ten tijde van de opname. Resultaten kunnen heel overtuigend zijn, maar zijn sterk afhankelijk van de verschillen tussen de opname en weergave-situatie. Het resultaat kan ook van persoon tot persoon verschillen.

Overzicht

Kunstkopstereo
Wanneer en waar kunstkopstereo voor het eerst is ontdekt is onduidelijk. Het principe is eenvoudig. Microfoons worden in het linker en rechter oorkanaal geplaatst en er wordt een geluidsregistratie gemaakt. Wanneer deze opname met een hoofdtelefoon wordt afgeluisterd ontstaat een zeer natuurlijk driedimensionaal geluidsbeeld. De kwaliteit hangt echter sterk af van de overeenkomst tussen de oor- en lichaamsbouw aan de opnamekant en aan de afspeelkant. Veel wordt kunstkopstereo niet meer toegepast vanwege het nadeel van het gebruik van een hoofdtelefoon. Kunstkopopnames die via luidsprekerboxen worden afgespeeld vallen meestal tegen in geluidskwaliteit.
Andere benamingen zijn dummyhead-stereo, kunsthoofdstereo en binaurale registratie.


Hafler-luidsprekeropstelling
David Hafler (1919 - 2003) kan wellicht worden aangewezen als dé persoon die de interesse van het publiek voor surround-sound aan het begin van de jaren 70 heeft aangeslingerd. Hij publiceerde de Hafler-luidsprekeropstelling waarmee het op een eenvoudige en voordelige manier mogelijk was een min of meer ruimtelijk geluidsbeeld te creëren: hij sloot twee achterluidsprekers in serie aan over de signaalvoerende versterkeruitgangen, waardoor het verschil tussen het linker en het rechterkanaal over de achterluidsprekers werd gevoerd. In het bijzonder live-opnames vertoonden een breder geluidsbeeld. De techniek had ook zijn beperkingen omdat de kwaliteit sterk afhing van de gelijkheid van de luidsprekers.


SQ
Sony en CBS introduceerden in 1973 als eersten een quadrafonisch systeem: SQ. SQ was geen volwaardig quadrafonisch systeem, maar een zogenaamd matrix-systeem, omdat het slechts gebruik maakte van 2 kanalen. Door middel van faseverschuivingen was men in staat vier kanalen in twee kanalen te coderen en te decorderen. De kanaalscheiding was echter beperkt tot 3 dB tussen de voor- en achterkanalen. SQ was er vooral op ontworpen om maximale compatibiliteit met stereo te waarborgen: de kanaalscheiding tussen links en rechts was maximaal. Dit ging echter ten koste van de surround kwaliteit.
SQ is een 4-2-4-systeem.

QS
Sansui bracht in 1973 als tegenhanger van SQ een matrix-systeem op de markt onder de naam QS. QS leek op SQ maar was in tegenstelling tot dat systeem meer toegespitst op surround-weergave in plaats van stereo-compatibiliteit. Hoewel ook hier de kanaalscheiding niet groter was dan 3 dB was het surround-resultaat wel beter omdat de kanaalscheiding t.o.v. de diagonaal-tegenoverliggende kanalen maximaal was.
QS is een 4-2-4-systeem.


CD-4
Kort na de introductie van SQ en QS kwam JVC met het CD-4 systeem. Dit was het eerste systeem dat op de grammofoonplaat 4 aparte kanalen kon aanbieden. Dat realiseerde men door 2 extra kanalen frequentiegemoduleerd in de band van 20 KHz tot 45 KHz in de groef te persen. Hoewel de kanaalscheiding voldoende was, was het systeem gevoeliger voor vervorming, ruis en slijtage. CD-4 was een 4-4-4-systeem.


Onafhankelijke ontwikkelingen
In de nadagen van het commerciële debacle rond het quadrafonisch geluidssysteem publiceerden verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen verbeterde surround-sound-systemen zoals UMX, H-Matrix en Ambisonics. Het was echter te laat: geen van deze systemen heeft het op de markt gered.


Dolby Surround
Alleen Dolby zag in 1982 brood in nog een gemodificeerd 4-2-4 systeem voor surroundgeluid bij videofilms. Dolby Surround is een matrix-systeem met als nadeel dat de kanaalscheiding beperkt wordt tot 3 dB. De Dolby Prologic decorder kon die kanaalscheiding kunstmatig vergroten, maar ten koste van een evenwichtig geluidsbeeld. Dat was echter geen probleem omdat het filmgeluid daarop niet primair gericht is. Geluid is er in hoofdzaak ter ondersteuning van de beeldinformatie. Hoewel Dolby Surround op SQ en QS lijkt is het hiermee niet compatibel. Dolby Surround heeft als nadeel dat bij mono-weergave het geluid van het surroundkanaal niet hoorbaar is.

Met de ontwikkeling van de DVD en SACD werd rekening gehouden met de behoefte aan surround sound. Dolby-AC3, DTS, en MPEG-2 bieden allen meerdere discrete kanalen. Dolby-AC3 is verreweg het succesvolst gebleken en surround sound begint gemeengoed te worden. Systemen bieden op dit moment 5 evenwaardige geluidskanalen, vaak gecombineerd met een extra kanaal voor lage-frequentie-effecten.


HRTF-systemen
Kunstkopstereo leidde tot onderzoek naar de HRTF, de Head-Related-Transfer-Function. Men was in staat om de overdracht van het omgevingsgeluid op het gehoorskanaal mathematisch te beschrijven. Daaruit zijn systemen ontstaan als Q sound en Bose 3•2•1. Dit zijn systemen die het weer te geven geluid zodanig bewerken dat op het gehoorkanaal het geluidsveld wordt gereproduceerd zoals dat in werkelijkheid hoort te zijn. Het voordeel is dat geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een hoofdtelefoon om toch een driedimensionaal geluidsveld te creëren. Het resultaat is sterk afhankelijk van de luisterpositie

 
Blaupunkt surround set voordeligste Blaupunkt surround set opruimingen Blaupunkt surround set goedkope Blaupunkt surround set uitverkoop Blaupunkt surround set beste voordeligste Blaupunkt surround set opheffing uitverkoop Blaupunkt surround set kopen Blaupunkt surround set aanbieding Blaupunkt surround set goedkoopste Blaupunkt surround set voordelige Blaupunkt surround set nieuw Blaupunkt surround set nieuwste Blaupunkt surround set aanbieding Blaupunkt surround set opruiming Blaupunkt surround set voordelig Blaupunkt midi surround set Blaupunkt 43 cm surround set Blaupunkt surround surround set Blaupunkt surround set met dolby b Blaupunkt surround set met dolby bc Blaupunkt surround set met RDS Blaupunkt surround set met TA Blaupunkt surround set met 24 uurs klok Blaupunkt surround set met AMS Blaupunkt surround set met ATA Blaupunkt surround set met SSIR PLL synthesizer surround set Blaupunkt surround set met EON Blaupunkt surround set met AF Blaupunkt surround set met BTM (best tuning memory) Blaupunkt surround set met telefoon mute Blaupunkt surround set merk Blaupunkt surround set merk winkel Blaupunkt surround set merk winkels Blaupunkt surround set opruimingen Blaupunkt surround set midi en tv winkel Blaupunkt surround set computer winkel Blaupunkt surround set surround en tv shop Blaupunkt surround set Webshop Blaupunkt surround set radio en tv webshop Blaupunkt surround set surroundzaak Blaupunkt surround set videozaak Blaupunkt surround set surroundwinkel Blaupunkt surround set videowinkel Blaupunkt surround set vergelijken Blaupunkt surround set www.blaupunkt.nl Blaupunkt surround set www.blaupunkt.be Blaupunkt surround set www.blaupunkt.de Blaupunkt surround set www.blaupunkt.com Blaupunkt surround set www.blaupunkt.uk Blaupunkt surround set www.blaupunktshop.nl Blaupunkt surround set www.blaupunktshop.be Blaupunkt surround set www.blaupunktshop.de Blaupunkt surround set www.blaupunktshop.com Blaupunkt surround set www.blaupunktshop.uk Blaupunkt surround set www.blaupunktsurroundset.nl Blaupunkt surround set www.baupunktsurroundset.be Blaupunkt surround set www.blaupunktsurroundset.de Blaupunkt surround set www.blaupunktsurroundset.com Blaupunkt surround set www.blaupunktsurroundset.uk Blaupunkt surround set www.surroundset.nl Blaupunkt surround set www.surroundset.be Blaupunkt surround set www.surroundset.de Blaupunkt surroundset www.surroundset.com Blaupunkt surround set www.surroundset.uk Blaupunkt surround set www.surround.nl Blaupunkt surround set www.blaupunktsurround.nl blaupunkt.nl blaupunkt.be blaupunkt.de blaupunkt.uk blaupunkt.com Blaupunkt surround sets voordeligste Blaupunkt surround sets opruimingen Blaupunkt surround sets goedkope Blaupunkt surround sets uitverkoop Blaupunkt surround sets beste voordeligste Blaupunkt surround sets opheffing uitverkoop Blaupunkt surround sets kopen Blaupunkt surround sets aanbieding Blaupunkt surround sets goedkoopste Blaupunkt surround sets voordelige Blaupunkt surround sets nieuw Blaupunkt surround sets nieuwste Blaupunkt surround sets aanbieding Blaupunkt surround sets opruiming Blaupunkt surround sets voordelig Blaupunkt surround surround sets Blaupunkt 43 cm surround sets Blaupunkt surround surround sets Blaupunkt surround sets met dolby b Blaupunkt surround sets met dolby bc Blaupunkt surround sets met RDS Blaupunkt surround sets met TA Blaupunkt surround sets met 24 uurs klok Blaupunkt surround sets met AMS Blaupunkt surround sets met ATA Blaupunkt surround sets met SSIR PLL synthesizer surround set Blaupunkt surround sets met EON Blaupunkt surround sets met AF Blaupunkt surround sets met BTM (best tuning memory) Blaupunkt surround sets met telefoon mute Blaupunkt surround sets merk Blaupunkt surround sets merk winkel Blaupunkt surround sets merk winkels Blaupunkt surround sets opruimingen Blaupunkt surround sets surround en tv winkel Blaupunkt surround sets computer winkel Blaupunkt surround sets surround en tv shop Blaupunkt surround sets Webshop Blaupunkt surround sets radio en tv webshop Blaupunkt surround sets surroundzaak Blaupunkt surround sets videozaak Blaupunkt surround sets surroundwinkel Blaupunkt surround sets videowinkel Blaupunkt surround sets vergelijken Blaupunkt surround sets www.blaupunkt.nl Blaupunkt surround sets www.blaupunkt.be Blaupunkt surround sets www.blaupunkt.de Blaupunkt surround sets www.blaupunkt.com Blaupunkt surround sets www.blaupunkt.uk Blaupunkt surround sets www.blaupunktshop.nl Blaupunkt surround sets www.blaupunktshop.be Blaupunkt surround sets www.blaupunktshop.de Blaupunkt surround sets www.blaupunktshop.com Blaupunkt surround sets www.blaupunktshop.uk Blaupunkt surround sets www.blaupunktsurroundsets.nl Blaupunkt surround sets www.blaupunktsurroundsets.be Blaupunkt surround sets www.blaupunktsurroundsets.de Blaupunkt surround sets www.blaupunktsurroundsets.com Blaupunkt surround sets www.blaupunktsurroundsets.uk Blaupunkt surround sets www.surroundsets.nl Blaupunkt surround sets www.surroundsets.be Blaupunkt surround sets www.hif sets.de Blaupunkt surround sets www.hif sets.com Blaupunkt surround sets www.surroundsets.uk Blaupunkt surround sets www.surround.nl Blaupunkt surround sets www.blaupunktsurround.nl blaupunkt.nl blaupunkt.be blaupunkt.de blaupunkt.uk blaupunkt.com
       
 
Advertentie
 
 
   


 

CrawlTrack: open-source crawlers and spiders tracking script- SEO script -script open-source de détection des robots

 
Google
 
 
 
Zoek Audio-Video-TV
 
 

:: 3Com
:: Acer
:: Aiptek
:: Aiwa
:: Akai
:: Alpine
:: AMOI
:: AOC
:: Atec
:: Audioart
:: Audiosonic
:: Audiovox
:: Audix
:: Axion
:: Axxion
:: Bang & Olufsen
:: Benq
:: Beond
:: Blaupunkt
:: Bose
:: Boston Acoustics
:: Cambridge
:: Cat
:: Conrac
:: Cyrus
:: Daewoo
:: D-BOSS
:: Denon
:: Denver
:: DK digital
:: DQT
:: Elta
:: Eltax
:: Finlux
:: Funai
:: Gericom
:: Grundig
:: Hannspree
:: Harman kardon
:: Hisense
:: Hitachi
:: Home electronics
:: Hyundai
:: JVC
:: Kenwood
:: Leiker
:: Lenco
:: Lexsor
:: LG
:: Loewe
:: Marantz
:: Marquant
:: Matsui
:: Medion
:: Metronic
:: Mirai
:: Mitsubishi
:: Nad
:: Nakamichi
:: Nec
:: Nikkei
:: Normende
:: Odys
:: Onkyo
:: Orion
:: Otic
:: Palladium
:: Panasonic
:: Perstel
:: Philips
:: Pioneer
:: Prestigio
:: Proline
:: Real spectral
:: Roadstar
:: Rotel
:: Sagem
:: Salora
:: Samsung
:: Sanyo
:: Sharp
:: Skytec
:: Sony
:: Sugden
:: Sunstech
:: Tangent
:: Tatung
:: Teac
:: Technics
:: Technisat
:: Techwood
:: Thes
:: Thomson
:: Time
:: Tivoli
:: Tokai
:: Toshiba
:: Tosumi
:: VDG
:: Vestax
:: Vestel
:: Videoseven
:: Viewpia
:: Viewsonic
:: X4-Tech
:: Yamaha
:: Zinwell

 
Zoeken Luidspeaker
 
   
 
Zoek Beamer
 
 
:: 3M
:: ASK Proxima
:: Canon
:: Casio
:: Dell
:: Epson
:: HP
:: IBM
:: InFocus
:: Liesegang
:: Optoma
:: Plus
:: Sim2
:: Synelec
:: Meer
 
Zoek Audio