Menu
 
 

:: Home
:: Bookmark ons
:: Adverteren
:: Zoek
:: Opnieuw

 
 
Google
 
 
Audio apparatuur
 
   
   
 
Video apparatuur
 
   
   
 
TVapparatuur
 
 

:: LCD
:: LED TV
:: Plasma
:: Televisie
:: Breedbeeld
:: TV-Video combi
:: Monitor
:: Beamer
:: Projector

----------------------------
CAR AUDIO
---------------------------
:: Radio
:: MP3 speler
:: CD speler
:: DVD Speler
:: CD wisselaar
:: Monitor
:: Baspijpen
:: Booster
:: Subwoofer
:: Tweeter
:: Luidspreker
:: Boxen
:: Cassettedeck

 
   
 
Philips apparatuur
 
   
 
Blaupunkt apparatuur
 
 

:: Versterker
:: Receiver
:: Cd speler
:: Cd wisselaar
:: Cassettedeck
:: Tuner
:: Equalizer
:: HIFI set
:: Mini set
:: Midi set
:: Audio set
:: Surround set

 
 
Bose apparatuur
 
 
B&O apparatuur
 
 
Marantz apparatuur
 
 
Aiwa apparatuur
 
   
 
Benq apparatuur
 
   
   
 
Vincent apparatuur
 
   
 
Aanbevolen links
 
 
 
 
De pagina Opnieuw laden om meer of een andere goedkoop te zien! Klik in het menu linksboven op "Opnieuw".
 
TV-Video combi
:: Audio :: Versterker :: Receiver :: Cd speler :: Cd wisselaar
:: Cassettedeck :: Tuner :: Equalizer :: HIFI set :: Mini set
:: Midi set :: Audio set :: Surround set :: Platenspeler
:: Boxen :: Luidsprekers
:: Video :: DVD Harddisk Recorder :: DVD Recorder :: DVD Speler
:: DVD Combi :: Video Recorder :: Home Cinema
:: TV :: LCD :: Plasma :: Televisie :: Breedbeeld :: TV-Video combi
:: Monitor :: Beamer :: Projector
:: Car :: Radio :: MP3 speler :: CD speler :: DVD Speler :: CD wisselaar
:: Monitor :: Baspijpen :: Booster :: Subwoofer :: Tweeter
:: Luidspreker :: Boxen :: Cassettedeck
 
 

TV-Video combi

Een TV-Video combi is een TV met een Videorcoder op een DVD speler.

Televisie

Televisie is een telecommunicatiesysteem voor het verzenden van bewegende beelden en geluid over afstand. Het bijhorende apparaat wordt meestal televisietoestel of tv genoemd.

Inhoud
1 Internationale samenwerking
2 Ontvangstmogelijkheden
3 Andere benamingen
4 SoortenInternationale samenwerking
In Europees verband kwam internationale samenwerking op televisiegebied begin jaren '50 reeds tot stand in het kader van Eurovisie om een oplossing te bieden aan de grote vertraging waarmee beelden uit het buitenland op pelicule binnenkwamen op de journaalredacties.

Tegenwoordig zijn er verschillende samenwerkende partijen die via de satelieten nieuws uitwisselen. Bekende 'zenders' hierin zijn oa.: ATPN en EVN, maar ook CNN en CNBC hebben hun eigen kanalen om snel nieuws uit te wisselen.


Ontvangstmogelijkheden
Er zijn tegenwoordig verscheidene mogelijkheden om televisie te kunnen ontvangen. Deze zijn:

Via de kabeltelevisie
Digitaal via de kabeltelevisie
Digitaal via de ether (digitenne of DVB)
Via de satelliet (schotelantenne)
Via een breedband-internet-verbinding (ADSL of kabelinternet)

Andere benamingen
Hieronder enkele synoniemen voor 'televisie':

buis
kijkbuis
kijkdoos
teevee
televee (informeel taalgebruik)
tv
glasbak
beeldbuis
treurbuis

Soorten
Flatscreen
Plasmascherm
HDTV
LCD
CRT


DVD speler

Een DVD-speler is een apparaat om DVD's af te spelen. De meeste spelers moeten op een televisie worden aangesloten, maar er zijn er ook die een eigen LCD display hebben, de zogenaamde draagbare DVD-spelers.

Inhoud
1 Functies
2 Fabricage
3 Bezit
4 Computer
5 Referenties


Functies
Een DVD-speler moet tenminste de volgende functies kunnen uitvoeren:

Een DVD-disc in UDF versie 2-formaat kunnen lezen.
Indien nodig, de versleutelde data met óf CSS, óf Macrovision kunnen verwerken.
De MPEG-2-datastroom met een snelheid van 10 Mbit/s (piek) of 8 Mbit/s (continu) kunnen decorderen.
Geluid in het MP2-, PCM- of AC-3-formaat decorderen en indien nodig AC-3 naar stereo converteren.
Het uitgangssignaal voor de televisie genereren in PAL-, SECAM- of NTSC-formaat.
De huidige generatie DVD-spelers kunnen vaak ook MP3-cd's en cd's met fotobestanden afspelen. Ook het afspelen van AVI-films in het DivX-formaat komen geregeld voor.

Fabricage
De meeste DVD-spelers worden in China gefabriceerd. In China zelf wordt een alternatieve standaard voor DVD's gebruikt, om zo de licentierechten van rond de $20 te omzeilen.

Bezit
Van de Nederlandse huishoudens heeft 78 procent een dvd-speler[1]. In de Verenigde Staten is dat percentage 81%, terwijl dat in 1999 nog geen 7% was.

Videorecorder

Een videorecorder is een apparaat waarmee beeldsignalen opgenomen kunnen worden op een videoband of tape. Deze banden zijn verkrijgbaar in verschillende typen: AMPEX, Betamax, Betacam SP, Hi 8, S-VHS, Umatic, VHS, Video8, en Video 2000.

Inhoud
1 Van band naar cassettes
2 Techniek
3 VCR
4 Stoorstrepen
5 Geluid


Van band naar cassettes
VCR was een systeem voor Video Cassette Recorders, ontwikkeld door Philips. Het was een van de eerste systemen voor het opnemen van beeld en geluid, dat met een cassette werkte.

Eerdere systemen werkten met losse spoelen (zo als een bandrecorder voor geluid). Het VCR systeem werkte met een speciale cassette, waarbij de twee spoelen boven elkaar lagen, en niet naast elkaar, zo als bij de latere modellen videorecorder. De cassettes hadden (vanuit de 21ste eeuw bezien) een weinig indrukwekkende lengte: de eerste modellen speelden 1/2 uur, 3/4 uur en 1 uur. De cassettes waren bovendien erg duur. Bij de latere modellen van de VCR werd de speelduur ruim verdubbeld. Helaas waren deze niet uitwisselbaar met de eerdere modellen, als gevolg van een andere techniek. De VCR-lijn werd opgevolgd door de Video 2000.

In de consumentenmarkt is het VHS-formaat uiteindelijk het meest gebruikte formaat voor videorecorders geworden, hoewel andere formaten, met name Video 2000, beter van kwaliteit zijn.


Techniek
Voor opname van geluid, met frequenties tot ca. 20 kHz, is een bandsnelheid van enkele cm/s voldoende. De informatie wordt met de kop van een elektromagneet met smalle spleet op de bewegende band geschreven en weer afgelezen. Een signaal op de band met een golflengte kleiner dan twee maal de spleetbreedte wordt bij weergave sterk verzwakt. Dit bepaalt de minimale bandsnelheid.

Een videosignaal bevat veel hogere frequenties dan geluid en vereist daarom een hogere bandsnelheid, ca. 3 m/s. In de eerste videorecorders liep de band inderdaad met die snelheid, en aldus werd de band met een groot aantal sporen beschreven. Dit levert elke paar minuten een onderbreking in het signaal aan het eind van de band, en ook snelle slijtage. Al spoedig werd voor een andere methode gekozen, die in alle consumentenapparatuur wordt toegepast: in een schuin opgestelde roterende trommel waar de band omheen loopt worden twee magneetkoppen gemonteerd, waarbij elke kop een half videobeeld voor zijn rekening neemt. (Om de hinder van beeldtrillingen te verminderen toont de televisie eerst alle oneven, en daarna alle even beeldlijnen.) Aldus wordt bij een lage bandsnelheid toch een hoge optekeningssnelheid bereikt, waarbij de informatie in schuine sporen op de band staat.


VCR
De kwaliteit van het VCR systeem was redelijk goed te noemen. Wel traden er, zeker in het begin van de VCR modellen, veel storingen op. De koppen sleten erg snel. Reparaties waren moeizaam en daardoor duur. De apparaten waren namelijk opgebouwd met "discrete elektronica": dat wil zeggen dat ze uit allemaal losse componenten bestonden. Er werden nog geen geïntegreerde schakelingen of chips gebruikt. Ook was er nog veel mechaniek aanwezig: het hele loopwerk en sturing van de bandfuncties was mechanisch.


Stoorstrepen
De consument verlangde behalve normale weergave ook de mogelijkheid van versnelde en vertraagde weergave en stilstaand beeld. Hierbij is het nodig de band een andere dan de normale snelheid te geven. De koppentrommel moet echter zijn normale snelheid behouden om de synchronisatie van het televisiebeeld niet te verstoren. Hierdoor volgen de koppen het opgetekende spoor niet meer, maar komen bij naastgelegen sporen terecht, waardoor het televisiebeeld stoorstrepen vertoont. (Bij wisseling van spoor moet nl. eerst het spoor van het andere halve beeld gepasseerd worden.)

Met behulp van extra weergavekoppen kunnen de stoorstrepen minder storend worden gemaakt. Bij videorecorders van het Video 2000-systeem zijn de magneetkoppen piëzo-elektrisch bestuurbaar, waardoor ze het spoor wel altijd volgen, en er geen stoorstrepen optreden. Tevens kan hierdoor de informatiedichtheid vergroot worden, zodat slechts de helft van de band voor de opname wordt gebruikt. Door omkering van de band kan de andere helft gebruikt worden, waardoor de speelduur verdubbeld werd.


Geluid
Voor optekening van het bij het beeld behorende geluid kan een aparte, vast opgestelde kop worden gebruikt. Door de lage bandsnelheid en smalle beschikbare spoorbreedte is de geluidskwaliteit matig, en nauwelijks voor muziek geschikt.

Een andere manier is om het geluid op een draaggolf te moduleren en deze op dezelfde manier als het beeld te registreren. Dit levert stereogeluid van zeer goede kwaliteit. In tegenstelling tot de opname met een vast opgestelde kop kan dit geluid niet worden vervangen zonder de video-opname te beïnvloeden.

Inmiddels (2007) verdringen de bespeelbare DVD en de harddiskrecorder meer en meer de videorecorder.

 
TV-Video Combi voordeligste TV-Video Combi beste koop TV-Video Combi beste merk TV-Video Combi beste apparatuur TV-Video Combi beste TV-Video Combi een merk TV-Video Combi kopen TV-Video Combi aanbieding TV-Video Combi goedkoopste TV-Video Combi voordelige TV-Video Combi nieuw TV-Video Combi nieuwste TV-Video Combi aanbieding TV-Video Combi opruiming TV-Video Combi voordelig TV-Video Combi merk TV-Video Combi merk winkel TV-Video Combi merk winkels TV-Video Combi opruimingen TV-Video Combi audio en tv winkel TV-Video Combi computer winkel TV-Video Combi audio en tv shop TV-Video Combi Webshop TV-Video Combiradio en tv webshop TV-Video Combi beeldzaak TV-Video Combi videozaak TV-Video Combi tvwinkel TV-Video Combi videowinkel TV-Video Combi vergelijken TV-Video Combi www.tv-videocombi.nl TV-Video Combi www.tv-videocombi.be TV-Video Combi www.tv-videocombi.de TV-Video Combi www.tv-videocombi.com TV-Video Combi www.tv-videocombi.uk TV-Video Combi www.tv-videocombishop.nl TV-Video Combi www.tv-videocombishop.be TV-Video Combi www.tv-videocombishop.de TV-Video Combi www.tv-videocombishop.com TV-Video Combi www.tv-videocombishop.uk TV-Video Combi www.tv.nl TV-Video Combi www.tv.be TV-Video Combi www.tv.de TV-Video Combi www.tv.com TV-Video Combi www.tv.uk TV-Video Combi www.tv-videocombi.nl TV-Video Combi www.tv-videocombi.be TV-Video Combi www.tv-videocombi.de TV-Video Combi www.tv-videocombi.com TV-Video Combi www.tv-videocombi.uk TV-Video Combi www.beeld.nl TV-Video Combi www.tv.nl .nl .be .de .uk .com TV-Video Combi grootbeeld TV-Video Combi kleinbeeld TV-Video Combi 110 cm TV-Video Combi 101 cm TV-Video Combi 100 cm TV-Video Combi 90 cm TV-Video Combi 80 cm TV-Video Combi 72 cm TV-Video Combi 70 cm TV-Video Combi 71 cm TV-Video Combi 62 cm TV-Video Combi 60 cm TV-Video Combi 58 cm TV-Video Combi 55 cm TV-Video Combi 52 cm TV-Video Combi 50 cm TV-Video Combi 48 cm TV-Video Combi 45 cm TV-Video Combi 42 cm TV-Video Combi 40 cm TV-Video Combi 39 cm TV-Video Combi 38 cm TV-Video Combi 37 cm TV-Video Combi 33 cm TV-Video Combi 7 inch TV-Video Combi 9.2 inch TV-Video Combi 15 inch TV-Video Combi 17 inch TV-Video Combi 19 inch TV-Video Combi 20 inch TV-Video Combi 21 inch TV-Video Combi 22 inch TV-Video Combi 23 inch TV-Video Combi 26 inch TV-Video Combi 27 inch TV-Video Combi 30 inch TV-Video Combi 32 inch TV-Video Combi 37 inch TV-Video Combi 40 inch TV-Video Combi 42 inch TV-Video Combi 45 inch TV-Video Combi 46 inch TV-Video Combi 47 inch TV-Video Combi 50 inch TV-Video Combi 52 inch TV-Video Combi's voordeligste TV-Video Combi's beste koop TV-Video Combi's beste merk TV-Video Combi's beste apparatuur TV-Video Combi's beste TV-Video Combi's een merk TV-Video Combi's kopen TV-Video Combi's aanbieding TV-Video Combi's goedkoopste TV-Video Combi's voordelige TV-Video Combi's nieuw TV-Video Combi's nieuwste TV-Video Combi's aanbieding TV-Video Combi's opruiming TV-Video Combi's voordelig TV-Video Combi's merk TV-Video Combi's merk winkel TV-Video Combi's merk winkels TV-Video Combi's opruimingen TV-Video Combi's audio en televisie winkel TV-Video Combi's computer winkel TV-Video Combi's audio en televisie shop TV-Video Combi's Webshop TV-Video Combi'sradio en televisie webshop TV-Video Combi's beeldzaak TV-Video Combi's videozaak TV-Video Combi's televisiewinkel TV-Video Combi's videowinkel TV-Video Combi's vergelijken TV-Video Combi's www.tv-videocombis.nl TV-Video Combi's www.tv-videocombis.be TV-Video Combi's www.tv-videocombis.de TV-Video Combi's www.tv-videocombis.com TV-Video Combi's www.tv-videocombis.uk TV-Video Combi's www.tv-videocombisshop.nl TV-Video Combi's www.tv-videocombisshop.be TV-Video Combi's www.tv-videocombisshop.de TV-Video Combi's www.tv-videocombisshop.com TV-Video Combi's www.tv-videocombisshop.uk TV-Video Combi's www.televisie.nl TV-Video Combi's www.televisie.be TV-Video Combi's www.televisie.de TV-Video Combi's www.televisie.com TV-Video Combi's www.televisie.uk TV-Video Combi's www.tv-videocombis.nl TV-Video Combi's www.tv-videocombis.be TV-Video Combi's www.tv-videocombis.de TV-Video Combi's www.tv-videocombis.com TV-Video Combi's www.tv-videocombis.uk TV-Video Combi's www.beeld.nl TV-Video Combi's www.televisie.nl .nl .be .de .uk .com TV-Video Combi's grootbeeld TV-Video Combi's kleinbeeld TV-Video Combi's 110 cm TV-Video Combi's 101 cm TV-Video Combi's 100 cm TV-Video Combi's 90 cm TV-Video Combi's 80 cm TV-Video Combi's 72 cm TV-Video Combi's 70 cm TV-Video Combi's 71 cm TV-Video Combi's 62 cm TV-Video Combi's 60 cm TV-Video Combi's 58 cm TV-Video Combi's 55 cm TV-Video Combi's 52 cm TV-Video Combi's 50 cm TV-Video Combi's 48 cm TV-Video Combi's 45 cm TV-Video Combi's 42 cm TV-Video Combi's 40 cm TV-Video Combi's 39 cm TV-Video Combi's 38 cm TV-Video Combi's 37 cm TV-Video Combi's 33 cm TV-Video Combi's 7 inch TV-Video Combi's 9.2 inch TV-Video Combi's 15 inch TV-Video Combi's 17 inch TV-Video Combi's 19 inch TV-Video Combi's 20 inch TV-Video Combi's 21 inch TV-Video Combi's 22 inch TV-Video Combi's 23 inch TV-Video Combi's 26 inch TV-Video Combi's 27 inch TV-Video Combi's 30 inch TV-Video Combi's 32 inch TV-Video Combi's 37 inch TV-Video Combi's 40 inch TV-Video Combi's 42 inch TV-Video Combi's 45 inch TV-Video Combi's 46 inch TV-Video Combi's 47 inch TV-Video Combi's 50 inch TV-Video Combi's 52 inch

       
 
Advertentie
 
 
   


 

CrawlTrack: open-source crawlers and spiders tracking script- SEO script -script open-source de détection des robots

 
Google
 
 
 
Zoek Audio-Video-TV
 
 

:: 3Com
:: Acer
:: Aiptek
:: Aiwa
:: Akai
:: Alpine
:: AMOI
:: AOC
:: Atec
:: Audioart
:: Audiosonic
:: Audiovox
:: Audix
:: Axion
:: Axxion
:: Bang & Olufsen
:: Benq
:: Beond
:: Blaupunkt
:: Bose
:: Boston Acoustics
:: Cambridge
:: Cat
:: Conrac
:: Cyrus
:: Daewoo
:: D-BOSS
:: Denon
:: Denver
:: DK digital
:: DQT
:: Elta
:: Eltax
:: Finlux
:: Funai
:: Gericom
:: Grundig
:: Hannspree
:: Harman kardon
:: Hisense
:: Hitachi
:: Home electronics
:: Hyundai
:: JVC
:: Kenwood
:: Leiker
:: Lenco
:: Lexsor
:: LG
:: Loewe
:: Marantz
:: Marquant
:: Matsui
:: Medion
:: Metronic
:: Mirai
:: Mitsubishi
:: Nad
:: Nakamichi
:: Nec
:: Nikkei
:: Normende
:: Odys
:: Onkyo
:: Orion
:: Otic
:: Palladium
:: Panasonic
:: Perstel
:: Philips
:: Pioneer
:: Prestigio
:: Proline
:: Real spectral
:: Roadstar
:: Rotel
:: Sagem
:: Salora
:: Samsung
:: Sanyo
:: Sharp
:: Skytec
:: Sony
:: Sugden
:: Sunstech
:: Tangent
:: Tatung
:: Teac
:: Technics
:: Technisat
:: Techwood
:: Thes
:: Thomson
:: Time
:: Tivoli
:: Tokai
:: Toshiba
:: Tosumi
:: VDG
:: Vestax
:: Vestel
:: Videoseven
:: Viewpia
:: Viewsonic
:: X4-Tech
:: Yamaha
:: Zinwell

 
Zoeken Luidspeaker
 
   
 
Zoek Beamer
 
 
:: 3M
:: ASK Proxima
:: Canon
:: Casio
:: Dell
:: Epson
:: HP
:: IBM
:: InFocus
:: Liesegang
:: Optoma
:: Plus
:: Sim2
:: Synelec
:: Meer
 
Zoek Audio